Class 18: Kick Off

Class 18: Kick Off

Class 18: Venture Capital Panel

Class 18: Venture Capital Panel

Class 18: Concept Day

Class 18: Concept Day

Class 18: Excellence in Etiquette

Class 18: Excellence in Etiquette

Class 18: Selling with Purpose

Class 18: Selling with Purpose

Class 18: Business Plan Workshop

Class 18: Business Plan Workshop

Class 18: Meet Extraordinary 18

Class 18: Meet Extraordinary 18

Class 18: Pitch Day

Class 18: Pitch Day

Class 18: BPC Day 1

Class 18: BPC Day 1

Class 18: BPC Day 2

Class 18: BPC Day 2

Class 18: Graduation

Class 18: Graduation

Class 18: BPC Exec Day 1

Class 18: BPC Exec Day 1

Class 18: BPC Exec Day 2

Class 18: BPC Exec Day 2